• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2017 01 21 18 40 52Początków zamku w Książu trzeba szukać w XII w. Powstała wówczas warownia nazywała się Frstenstein.

Początków zamku w Książu trzeba szukać w XII w. Powstała wówczas warownia nazywała się Frstenstein. Nazwa ta zmieniała się na przestrzeni wieków jeszcze wiele razy. W 1209 r. był to już Vorstinburg, w 1337 r. - Fuerstenberg, w 1346 r. - Furstinberg, a w 1367 r. - Fürstinsteyn. W XIX i 1. połowie XX wieku powrocono do pierwotnej nawy Fürstenstein. W Polsce określano go wówczas mianem Książęcego Głazu lub Książęcej Skały. Po II wojnie światowej miejsce to nazywano zamiennie Książno lub Księżno, a od 1947 roku Książ.
Zamek został wybudowany w latach 1288-1292 przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego. W rękach piastowskich książąt pozostał do roku 1392, a następnie zamek przeszedł pod panowanie monarchów czeskich, a niedługo potem stał się własnością rycerską. W wyniku wojen husyckich na Śląsku Książ uległ częściowemu zniszczeniu i stał się kryjówką rycerzy – rozbójników, w tym słynnego z rozbojów Hermana Czettritza.
Johann von Haugwitz przekazuje zamek i sąsiadujące z nim dobra za nieznaną kwotę rycerzowi Konradowi I von Hoberg, znanemu również jako Kunz von Hoberg. To właśnie jego ród w największym stopniu wpływa na historię Książa (obiekt pozostaje w rękach rodziny von Hochberg aż do jego konfiskaty przez nazistów w 1941 r.). Dzięki tej możnej śląskiej familii zamek przechodził liczne „metamorfozy”. Zaczyna je Jan Henryk I, który doprowadził do powstania ogrodów francuskich, zniszczone zostały wały, rowy i fosy oraz część murów - informuje przewodnik po zamku w Książu.
Zniszczone w czasie Wojny Trzydziestoletniej umocnienia przebudowano w 1648 na tarasy ogrodowe w stylu francuskim. Pól wieku później Konrad Ernst Maksymilian von Hochberg nakazał nadać zamkowi barokowy charekter. Budowniczym był Feliks Antoni Hammerschmidt. W XIX i XX wieku w zamku gościli m.in.: Izabela Czartoryska, Zygmunt Krasiński, car Mikołaj I Romanow, Winston Churchill.
W 1891 r. Jan Henryk XV (znany z filmu Magnat), syn Jana Henryka XI, żeni się w Londynie z Marią Teresą Cornwallis West, znaną dzisiaj jako Księżna Daisy. Błogosławieństwa młodej parze osobiście udzieliła sama Królowa Wiktoria
W latach 1909–1923 książę Jan Henryk XV Hochberg książę von Pless dokonał kolejnej przebudowy, m.in. dobudował nowe skrzydło i zmodernizował tarasy z fontannami. Przed I wojną światową wybudowano także palmiarnię w Lubiechowie i urządzono ogród japoński. Ostatnią z rodziny Hochbergów na zamku była Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless, zmuszona w 1940 do opuszczenia Książa. Od lat 20. XX wieku, ze względu na problemy rodzinne i finansowe Hochbergów, Książ powoli podupadał.
W czasie II Wojny Światowej przechowywano w Książu zbiory Królewskiej Biblioteki Pruskiej z Berlina. Warto wspomnieć, że synowie Daisy i Jana Henryka XV walczyli przeciw Hitlerowi: Jan Henryk XVII w armii brytyjskiej, Aleksander w wojsku polskim.
Po przejęciu zamku przez Niemców wnętrza zamkowe uległy znacznej dewastacji. Pod zamkiem i dziedzińcem przeprowadzono prace, w efekcie których na głębokości ok. 50 m zostały wykute potężne tunele. W związku ze zbliżaniem się Armii Czerwonej w roku 1945 prace zostały przerwane, a na zamku zaczęli stacjonować żołnierze wojsk rosyjskich, co trwało do 1946 roku. Jedna i druga okupacja spowodowała nieodwracalne straty.
W latach 1956–1962 niszczejący Książ został zabezpieczony, a w 1974 rozpoczęto prace renowacyjne. Od 1971 w podziemiach znajduje się Dolnośląskie Obserwatorium Geofizyczne, podległe pod Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
Obecnie zamek Książ jest własnością gminy Wałbrzych, która w 1991 roku powołała do życia Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Sp. z o.o., które do dnia dzisiejszego zarządza obiektem.

jm

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież