• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

phatchGmina Brąszewice jest kolejną, która w wszczęła procedurę szacowania szkód w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem na terenie gminy klęski suszy.

Jak informuje tamtejszy urząd wypełniony wniosek o szacowanie strat w uprawach można złożyć w tut. Urzędzie, pokój  nr 5 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 do dnia 19 lipca 2019 roku).
Stan zagrożenia suszy dotyczy takich upraw jak: zboża ozime, zboża jare, krzewów owocowych, drzewa owocowe, łąki II pokos, kukurydza na ziarno i na kiszonkę
Do ww. dokumentów należy dołączyć aktualny wydruk wniosku złożonego do ARiMR. Powierzchnia Użytków Rolnych winna być zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich.
Linki do wniosków znajdziesz tutaj.
Procedurę szacowania wniosków wszczęto także w gminie Złoczew. Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew w terminie od 05 lipca do 17 lipca 2019 r. w sali sesyjnej w godzinach 8-14.
Procedurę wszczął rownież Burmistrz Wieruszowa. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie w Punkcie Obsługi Klienta w dniach od 8 do 12 lipca 2019 roku.
Wnioski wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Miejskim – pokój nr 73 lub ze strony internetowej gminy www.wieruszow.pl.
W Gminie Galewice rolnicy mogą składać wnioski do dnia 12.07.2019 r. w Urzędzie Gminy Galewice. Druki (dokumenty) można pobrać w Urzędzie Gminy Galewice w pokoju nr 308 lub ze strony internetowej gminy www.galewice.pl. Wszystkie zgłoszone szkody będą weryfikowane w terenie przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Galewice.
W Sieradzu druki wniosków i oświadczeń można pobierać w Urzędzie Miasta Sieradza – stanowisko obsługi klienta oraz w Ref. Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (pokój nr 54 i 56) lub ze strony internetowej. Wypełnione wnioski należy składać na stanowisku obsługi klienta, mieszczące się na parterze budynku urzędu Miasta Sieradza do dnia 12 lipca 2019 r.

jm

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było