• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2017 04 28 21 01 16Jak poinformował Urząd Gminy w Klonowej do przetragu na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Świątniki wpłynęły trzy oferty.

Firmy, które zgłosiły gotowość do remontu drogi to:
- Usługi Transportowe Handel, Andrzej Pilarczyk, Czajków 111, 63-524 Czajków. Cena 310 017,50 zł, termin wykonania do 30.06.2019r., okres gwarancji 96 miesięcy, warunki płatności 30 dni.
- MOSKA Budownictwo Sp. z o.o., ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 2a, 98-400 Wieruszów, Cena 301 660,51 zł, termin wykonania do 30.06.2019r., okres gwarancji 120 miesięcy, warunki płatności 30 dni.
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz. Cena 321 891,00 zł, termin wykonania do 30.06.2019r., okres gwarancji 60 miesięcy, warunki płatności 30 dni.
Gmina na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 324 000,00 zł.
Przebudowa drogi obejmie odtworzenie istniejącej osi jezdni w terenie, wykonanie podbudowy na mijance, ułożenie warstwy wzmacniająco - wyrównawczej z mieszanki tłucznia kamiennego, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, odmulenie przydrożnych rowów, uzupełnienie poboczy ziemnych gruntem, ustawienie barier sprężystych stalowych na przepuście, regulację wysokościową zasuw wodociągowych oraz wykonanie oznakowania pionowego. Klasa drogi – gminna „D”.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było