• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2013 08 31 10 36 28W Urzędzie Gminy Klonowa od 7 lipca czekają na wnioski o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W Urzędzie Gminy Klonowa od 7 lipca czekają na wnioski o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Można to będzie zrobić do 30 października 2017 roku.
Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Klonowej. Wnioski należy składać w dniach pracy urzędu, w godzinach 7:30 – 15:30, lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Klonowej, ul. Ks. J. Dalaka 2, 98-273 Klonowa.
Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wniosku uważa ie.się dzień wpływu przesyłki do siedziby Urzędu.

jm

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było