Jubileuszowe

     29 listopada 2019 r.  Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie świętował 30. rocznicę powstania.
W uroczystości udział wzięli i składali najlepsze życzenia z okazji jubileuszu na ręce dyrektora MOK Karola Królewicza przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sieradzu, władz Złoczewa , MGOPS w Złoczewie, Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie i w Złoczewie,  Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, OSP w Złoczewie,  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie, Towarzystwa Przyjaciół Złoczewa oraz mieszkanki Konopnicy.


Nie zabrakło podziękowań dla założyciela MOK-u - pana Józefa Muchy (wówczas Naczelnika M. i Gm. Złoczew) i tych, którzy pomagali w jego powstaniu oraz wcześniejszych dyrektorów, którzy przyczynili się do jego rozkwitu, Grzegorza Pochwickiego i Bogdana Dawidziaka.
Więcej o działalności MOK-u można było się dowiedzieć z wystawionych kronik i powstałego z okazji jubileuszu filmu - kronika z życia MOK.

Na zakończenie  wystąpił i bawił wszystkich uczestników uroczystości ze swoim recitalem znany  i lubiany artysta Jacek Borkowski z zespołem.