Recytatorski

UWAGA. MOK w Złoczewie w okresie wakacyjnym czynny jest codziennie w godz. od 14:00 do 20:00.

    5 października 2018 r. odbył się konkurs recytatorski pt. „Z KSIĄŻKĄ W PODRÓŻ PRZEZ ŚWIAT” w ramach współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2018 roku zorganizowany przez Łódzki Dom Kultury Instytucję Samorządu Województwa Łódzkiego i Gminną Bibliotekę Publiczną w Klonowej. Głównym zamierzeniem konkursu była recytacja fragmentu poezji lub prozy opisującej piękno przyrody polskiej. Do udziału zaproszone zostały ościenne instytucje kultury, przy czym chęć udziału w tegorocznym konkursie zgłosiły trzy placówki: Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie, Gminna Biblioteka Publiczna w Brąszewicach oraz Zespół Szkół w Klonowej reprezentując Gminną Bibliotekę Publiczną w Klonowej.

Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniało Jury w składzie:
• Pani Maria Duszka – poetka, dziennikarka, animatorka kultury, bibliotekarka, założycielka Koła Literackiego „Anima”;
• Pani Halina Kozłowska – Przewodnicząca Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Klonowa,
• Pani Ewa Kędzia – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klonowej.
W I kategorii wiekowej – klas I-III kolejne miejsca zajęli:
I miejsce – Agata Szczepaniak z MOK Złoczew
II miejsce – Kacper Piekarek
III miejsce – Julia Łączna
W II kategorii wiekowej – klas IV –VI:
I miejsce – Patrycja Miłek z MOK Złoczew
II miejsce – Hanna Domagalska z MOK Złoczew
III miejsce – Daria Brzezowska
W III kategorii wiekowej – klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz kl. III gimnazjum:
I miejsce – Maciej Ludziejewski z MOK Złoczew
II miejsce – Natalia Kaczmarek
III miejsce – Aleksandra Jaros

Gratulujemy wszystkim wspaniałych występów - Wielkie brawa dla zwycięzców