• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2017 05 23 19 01 26W dniu 21 lutego 2018 r. (środa) o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim w Błaszkach (sala konferencyjna w budynku B) XLV Sesję Rady Miejskiej w Błaszkach odbędzie się XLV sesja rady miejskiej.

W dniu 21 lutego 2018 r. (środa) o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim w Błaszkach (sala konferencyjna w budynku B) XLV Sesję Rady Miejskiej w Błaszkach odbędzie się XLV sesja rady miejskiej.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLV Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach, stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad i protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Burmistrza Błaszek o działalności między Sesjami oraz aktualna sytuacja finansowa gminy.
5. Wystąpienia zaproszonych gości.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Błaszki na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łubnej – Jakusy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaprzestania wydawania kwartalnika samorządowego pod nazwą „Kurier Błaszkowski”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Centrum Kultury.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia św. Józefa Patronem Gminy Błaszki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Błaszki na okręgi wyborcze
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych
14. Plany związane z pozyskiwaniem środków unijnych.
15. Gospodarka wodno – ściekowa gminy w świetle nowych przepisów prawnych.
16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za 2017r.
17. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Błaszek z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkoła prowadzonych przez gminę za rok 2017.
18. Wolne wnioski i zapytania radnych.
19. Zakończenie XLV Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.

Źródło: blaszki.pl

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było