• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2017 09 28 22 23 38W dniach 4-5 października 2017 r. w Muzeum Okręgowym w Sieradzu odbędie się VIII Sieardzka KOnferencja Kosmiczna.
W dniach 4-5 października 2017 r. w Muzeum Okręgowym w Sieradzu odbędie się VIII Sieardzka KOnferencja Kosmiczna.
Program VIII Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej 4 – 5 października 2017 r.
Dzień pierwszy (4 X), pod hasłem: KOSMOS – WYZWANIEM DLA MŁODYCH
Tematyka: Pozycjonowanie satelitarne
Miejsce: Muzeum Okręgowe w Sieradzu (ul. Dominikańska 2)
10:00 – rozpoczęcie konferencji, powitanie gości przez Starostę Sieradzkiego Mariusza BĄDZIORA i Prezydenta Sieradza Pawła OSIEWAŁĘ,
10:10 – wystąpienia gości,
10:20 – objęcie przewodnictwa obrad przez Pawła PACKA, Wicedyrektora Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i wystąpienie na temat: Oferta ARP dla sektora kosmicznego
10:35 – wystąpienie prof. dr hab. inż. Witolda WIŚNIOWSKIEGO Dyrektora Instytutu Lotnictwa oraz młodych pracowników Instytutu
11:10 – wystąpienie dr Witolda FEDOROWICZA-JACKOWSKIEGO Prezesa firmy Geosystems Polska Sp. z o.o. nt. Kosmos, Ziemia, człowiek – perspektywa polskiego przedsiębiorcy
11:30 – wystąpienie prof. dr hab. Marka BANASZKIEWICZA w imieniu firmy Hertz Systems Ltd,
11:50 – wystąpienie dr Grzegorza BRONY Dyrektora firmy CreoTech Instruments S.A.
12.10 – wystąpienie Krzysztofa CZARTA Red. URANII. Postępów Astronomii, Członka Zarządu PTA, nt. AstroGPS.pl – Twój kosmiczny GPS
12:30 – przerwa na kawę i herbatę
13:00 – wystąpienie gen. Mirosława HERMASZEWSKIEGO, pierwszego polskiego kosmonauty, Honorowego Obywatela Sieradza
13:40 – wystąpienie Roberta LUBAŃSKIEGO Prezesa Mars Society Polska nt. łazików marsjańskich
13:55 – informacje zespołów studenckich z Częstochowy, Łodzi i Wrocławia nt. konstrukcji własnych łazików planetarnych
14:30 – podsumowanie pierwszej części obrad Konferencji przez Wicedyrektora Pawła PACKA,
14.50 – zakończenie pierwszego dnia Konferencji – obiad dla prelegentów i gości konferencji
Imprezy towarzyszące:
Pokaz nieba dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w namiocie „Astroareny” Kalisz, w godz. 8:00-14:25
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 (d. Gimnazjum nr 2) na ulicy Rycerskiej 4
Pokaz łazików marsjańskich, na dziedzińcu Muzeum i na Starym Rynku
18:00 – koncert w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia, ul. Jana Pawła II 48, dla prelegentów, gości Konferencji i uczestników konkursów
Dzień drugi (5 X), pod hasłem:
60-LECIE ERY KOSMICZNEJ – KIERUNEK MARS
Miejsce obrad: Sieradzkie Centrum Kultury – Teatr (ul. Dominikańska 19)
10:00 – powitanie uczestników i gości drugiego dnia konferencji przez gospodarzy Powiatu i Miasta
10:10 – wystąpienia gości, objęcie przewodnictwa obrad przez prof. dr hab. Marka BANASZKIEWICZA Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN)
10:20 – wystąpienie prof. dr Włodka KOFMANA z Zespołu Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii CBK PAN (ZDUSiP CBK PAN) i Instytut Planetologii i Astrofizyki w Grenoble (CNRS) : „Powierzchnia i pod powierzchnia Marsa obserwowana radarami misji Mars Express (ESA) i Mars Reconnaissance Orbiter (NASA)”
10:50 – wystąpienie dr Pawła WAJERA z ZDUSiP CBK PAN: „Obserwacje Marsa oraz misje do Czerwonej planety”
11:20 – wystąpienie dr Daniela MEGE z ZDUSiP CBK PAN: „Enigmatyczne wystąpienia metanu w atmosferze Marsa: jakie procesy geologiczne mogą za nie odpowiadać?”
11:50 – wystąpienie dr Natalii ZALEWSKIEJ z Instytutu Lotnictwa i CBK PAN: „MDRS czyli marsjańska stacja badawcza w Utah – relacja z pobytu pierwszej polskiej załogi EXO17”
12:20 – wystąpienie dr Krzysztofa ZIÓŁKOWSKIEGO autora książki „Poza Ziemię. Historia lotów międzyplanetarnych” nt. „Sześćdziesięciolecie szturmu nie tylko na Marsa”
12:40 – podsumowanie drugiego dnia obrad przez prof. dr hab. Marka BANASZKIEWICZA z CBK PAN
12.50 – przerwa na kawę i herbatę
13:20 – Wystąpienie prof. dr hab. inż. Cezarego SPECHTA, Dyrektora Departamentu Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej, przedstawiciela Patrona konkursów
13:40 – ogłoszenie wyników konkursów, wręczenie nagród i dyplomów
14:10 – wystąpienie prof. dr hab. Marka MOSZYŃSKIEGO Wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, podsumowanie całości konferencji
14:30 – podziękowania za udział w konferencji, zaproszenie na przyszłoroczną, IX
14:40 – zakończenie obrad Konferencji.
Imprezy towarzyszące Konferencji:
Pokaz nieba dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w namiocie „Astroareny” Kalisz, w godz. 8:00-14:30
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 (d. Gimnazjum nr 2) na ulicy Rycerskiej 4
Pokaz łazików marsjańskich w Teatrze i na placu przed Teatrem
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież