• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2017 03 05 17 57 56Nie jest tak znany jak Beskid Śląski, Żywiecki, Bieszczady czy Tatry. Jednak warto go odwiedzić ze względu na spokój i piękno gór. Wprawdzie od kiedy wymyślono Koronę Gór Polskich, w góry te zaczęło napływać więcej turystów, ale i tak jest ich tu nadal niewielu w porównaniu z wcześniej wymienionymi.

Nie jest tak znany jak Beskid Śląski, Żywiecki, Bieszczady czy Tatry. Jednak warto go odwiedzić ze względu na spokój i piękno gór. Wprawdzie od kiedy wymyślono Koronę Gór Polskich, w góry te zaczęło napływać więcej turystów, ale i tak jest ich tu nadal niewielu w porównaniu z wcześniej wymienionymi.
Nazwę swą zawdzięcza Makowowi Podhalańskiemu, który nie dość, że leży leży na jego południowo - zachodnich stokach i nie odznacza się szczególnym walorami turystycznymi, to jeszcze nie jest to ani historyczna stolica regionu, ani ważny ośrodek kulturalny.
Jak informuje popularna encyklopedia internetowa Wikipedia Beskid Makowski zbudowany jest z piaskowców magurskich przewarstwionych łupkami warstw. W łupkach wyrzeźbione zostały doliny rzeczne. Składa się z wielu rozczłonkowanych pasm górskich i wzniesień. Są to: Pasmo Pewelsko-Ślemieńskie (najwyższy szczyt Baków 766 m n.p.m.), Pasmo Dalina (Dalin 566 m n.p.m.), Pasmo Babicy (Babica 727 m n.p.m.), Pasmo Koskowej Góry (Koskowa Góra 874 m n.p.m.) i Pasmo Lubomira i Łysiny (Lubomir 904 m n.p.m.).
Do XIV w. był to teren dziki i niezagospodarowany. Dopiero w czasach Kazimierza Wielkiego zaczęło się tu rozwijać osadnictwo. Wtedy to dotarli tu osadnicy wołoscy, którzy uciekli przed ekspansją turecką na Bałkanach. Zapoczątkowali oni na tych terenach wypas owiec i wołów na górskich halach, wprowadzili własne zwyczaje (stawiali m.in. koszary i szałasy) oraz nazewnictwo; takie wyrazy jak: baca, gazda, bryndza, bunc – mają właśnie wołoską etymologię. W XVII i XVIII w. górach tych można było spotkać licznych zbójników, z których najbardziej znany jest Józef Baczyński.  W drugiej połowie XIX w. z polecenia cesarza Franciszka Józefa zaczęto budować linie kolejowe: Kraków-Zakopane oraz Bielsko-Kęty-Andrychów-Wadowice-Kalwaria. Po II wojnie obszar prawie zapominany przez turystów. Nic dziwnego brakowało tu bowiem bazy turystycznej, która zaczęła się intensywnie rozwijać dopiero pod koniec XX w.
Obecnie jest  to obszar dość gęsto zaludniony. Lasy występują głównie na wyższych grzbietach górskich, natomiast doliny i śródgórskie zrównania zajęte są pod uprawy rolne i osady ludzkie. Są 4 miasta: Maków Podhalański, Sucha Beskidzka, Jordanów, Myślenice.
Na terenie Beskidu Makowskiego znajdują się 2 rezerwaty przyrody: Sa to: Las  Gościbia i Zamczysko nad Rabą.
Pierszy z ich to obszar  leśny  o  powierzchni  282,46  ha.  Przedmiotem  ochrony  jest  charakterystyczny  dla Beskidu Makowskiego leśny ekosystem w obszarze potoku górskiego oraz źródło wody pitnej dla Sułkowic.
Na terenie rezerwatu Zamczysko nad Rabą chroniony jest   karpacki   bór   jodłowy   z domieszką świerka, z dużym  udziałem chronionego bluszczu pospolitego w warstwie podszytu. Porasta on północne stoki wzgórza Ukleina, na którym zachowały się ruiny średniowiecznego zamku.
Njawyższym szczytem Beskidu Makowskiego jest Lubomir. Wierzchołek Lubomira jest całkowicie zalesiony, więc pozbawiony widoków. W 1922 r. wybudowano na nim niwielkie obserwatorium astronomiczne. Podczas wojny Pasmo Lubomira i Łysiny było miejscem stacjonowania oddziałów partyzanckich. W ramach spowodowanych tym faktem represji obserwatorium wraz ze znajdującym się obok budynkiem mieszkalnym zostało przez Niemców spalone we wrześniu 1944 r. JOcalały tylko są betonowe schody oraz podstawa teleskopu. Latem 2006 roku, obok pozostałości przedwojennego obserwatorium, na miejscu fundamentów budynku mieszkalnego, rozpoczęto budowę nowego obserwatorium astronomicznego, którą ukończonio w październiku następnego rooku.

jm

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież