Plastyczny

Jan Paweł II - szósta rocznica śmierci - konkurs plastyczny
W kwietniu 2011 r. z okazji szóstej rocznicy śmierci Jana Pawła II MOK w Złoczewie zorganizował konkurs plastyczny p.t.: "Jan Paweł II w oczach dzieci i młodzieży".