• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2014 03 28 19 21 40Jeszcze tylko do 30 czerwca można zgłaszać kandydatów na ławników sądów powszechnych. Obecna kadencja mija w dniu 3 grudnia.

W poszczególnych gminach ich liczba może być różna. Gmina Sieradz wybierze np. 12 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Sieradzu i 6 w Sądzie Rejonowym w Sieradzu, ale już Gmina Złoczew tylko 2 do orzekania w Sądzie Rejonowym, w tym jednego w Sądzie Pracy, w Sieradzu - 25 do orzekania w Sądzie Okręgowym i 14 w Sądzie Rejonowym, a w Gmina Brzeźnio - 2 w Sądzie Okręgowym i 2 w Sądzie Rejonowym.
Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat, jest zatrudniony,  prowadzi  działalność  gospodarczą  lub  mieszka  w  miejscu  kandydowania, co najmniej od roku, nie przekroczył 70 lat, jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

jm

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było