• Poezja
  • Con Grazia
  • Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

phatchGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach przystąpił do rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". Program, który przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowany będzie w latach 2019-2023.

Dzięki programowi możliwe będzie wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W ten sposób dzieciom zapewniony zostanie gorący posiłek.
Pomoc realizowana będzie też w formie dowozu posiłku osobom dorosłym, niesamodzielnym (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku.
Z tej formy wsparcia będą mogły skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, (150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej ), tj.: 792 zł dla osoby w rodzinie oraz  1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących - poinformował Urząd Gminy w Sokolnikach.

jm

Foto: Pixabay

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było