• Poezja
  • Con Grazia
  • Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2016 07 01 13 41 18Blisko 2 miliony złotych - tyle wpłynie do budżetu Sieradza na realizację trzech projektów edukacyjnych.

Pierwszy z projektów nosi nazwę: "Droga do sukcesu”. Zrealizuje go Szkoła Podstawowa nr 10. Dzięki projektowi mają zwiększyć się kompetencje kluczowe oraz wyrównane będą dysproporcje edukacyjnych wśród 414 uczennic i 361 uczniów. Projekt zakłada także podniesienie kompetencji 84 nauczycielek 14 nauczycieli oraz poprawa jakości procesu kształcenia w szkole.
Za pieniądze pozyskane w ten sposób szkoła wzbogaci się o ponad tysiąc nowych pomocy dydaktycznych, w tym laptopy, tablety, sprzęt multimedialny, dywany interaktywne, zestawy do zajęć eksperymentalnych oraz nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć terapeutycznych. W pracowni przyrodniczej pojawią się nowe szafy, biurka a także mikroskopy. 
Dla uczniów prowadzonych będzie 25 różnego rodzaju zajęć (wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć terapeutycznych, m.in. projektowanie użytkowe, klub młodego przedsiębiorcy, muzykoterapia. Dzięki programowi nauczyciele będą mogli skorzystać ze studiów podyplomowych czy specjalistycznych kursów.
Wartość całego przedsięwzięcia to to 1.100.964,00 zł z czego 1.023.896,52 zł to dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego - poinformował Urząd Miejskie w Sieradzu.
Zakończenie tego projektu planowane jest na 30 czerwca 2020 r. 
Z kolei w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 oraz Szkole Podstawowej nr 9. realizowany będzie projekt "Sukces rośnie z nami”.  Weźmie w nim udział ponad 300 uczniów i 44 nauczycieli. W ramach projektu zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne, pracownie przedmiotowe i sprzęt z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Łącznie przybędzie 1660 szt. pomocy, w tym sprzęt specjalistyczny dla dzieci z niepełnosprawnościami.
W obu placówkach prowadzonych będzie 28 różnego rodzaju zajęć. Także i w tym przypadku nauczyciele będą mogli skorzystać ze studiów podyplomowych czy specjalistycznych kursów.  Wartość projektu „Sukces rośnie z nami” to 1.055.040,56 zł z czego 981.187,72 zł to dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2020 r. - poinformował sieradzki magistrat.

jm

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było