• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2013 06 08 19 27 52Od dnia 21 sierpnia 2017 r. do dnia 1 września 2017 r. na terenie Gminy Biała przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Od dnia 21 sierpnia 2017 r. do dnia 1 września 2017 r. na terenie Gminy Biała przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Przeprowadzi ją firma EkoDialog z Warszawy, a osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Biała.
Mieszkańców Gminy Biała, użytkowników wyrobów zawierających azbest uprasza się o  udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest -  głosi komunikat Urzędu Gminy w Bialej.

jm

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było