• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2017 04 19 21 17 50W dniu 16 czerwca 2017 roku kończy się dziesięciomiesięczna realizacja ambasadorskiego projektu językowego „Let’s polish our English!”, realizowanego w Zespole Szkół w Burzeninie w ramach Programu English Teaching Polsko – Amerykańskiej Fundacji, której krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

W dniu 16 czerwca 2017 roku kończy się dziesięciomiesięczna realizacja ambasadorskiego projektu językowego „Let’s polish our English!”, realizowanego w Zespole Szkół w Burzeninie w ramach Programu English Teaching Polsko – Amerykańskiej Fundacji, której krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Głównymi beneficjentami projektu było dwudziestu sześciu uczniów dwóch piątych klas, którzy uczestniczyli w łącznie 120 dodatkowych lekcjach języka angielskiego. Podczas zajęć uczniowie doskonalili znajomość języka angielskiego oraz poszerzali wiedzę na temat państw anglojęzycznych z wykorzystaniem licznych zasobów internetowych, aplikacji do nauki języka angielskiego, gier, filmów, piosenek i czasopism anglojęzycznych. Korzystając z zakupionych na potrzeby projektu tabletów – uczniowie mieli również możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się technologią informacyjno – komunikacyjną.

W ramach projektu zorganizowano trzy konkursy: szkolny na logo projektu i wiedzy na temat państw anglojęzycznych oraz szkolny etap ogólnopolskiego konkursu na gadżet promujący Program English Teaching.

Dzięki uzyskanemu grantowi na realizację projektu w wysokości 10 000 złotych, oprócz tabletów pracownia oraz szkolna biblioteczka języka angielskiego wzbogaciła się również o nowe czasopisma i filmy anglojęzyczne, oprogramowanie do tablicy multimedialnej i głośniki. Zakupiono nagrody dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursach i zajęciach projektowych. Powstała strona internetowa dokumentująca realizację tego i poprzednich projektów językowych, zrealizowanych w Zespole Szkół w Burzeninie w ramach Programu English Teaching: http://englishteaching-zsburzenin.weebly.com/ oraz padlety (wirtualne tablice ogłoszeń) dla poszczególnych klas uczestniczących w projekcie z linkami do stron internetowych, których zasoby były wykorzystywane podczas zajęć i które warto wykorzystywać w przyszłości, aby doskonalić znajomość języka angielskiego i poszerzać wiedzę na temat państw anglojęzycznych.

W trakcie realizacji projektu „Let’s polish our English!” uczniowie piątych i szóstych klas szkoły podstawowej w Burzeninie mieli możliwość uczestnictwa w lekcjach kulturowych na temat Stanów Zjednoczonych, które były prowadzone przez amerykańską native speakerkę panią Loni Frontier. W ramach akcji „Bridge of books” uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych otrzymali książki w języku angielskim przekazane przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych. Książki pochodziły z likwidowanych bibliotek w amerykańskich bazach wojskowych w Niemczech. Ostatnią korzyścią wynikającą z udziału Zespołu Szkół w Burzeninie w Ambasadorskiej Ścieżce Programu English Teaching jest ponowna możliwość bezpłatnego wysłania dwóch uczennic na dwutygodniowy obóz językowy, który od kilku lat odbywa się w Załęczu Wielkim i organizowany jest przez miejscowy ośrodek ZHP i Fundację Kościuszkowską z USA.

Zachęcamy wszystkich nauczycieli języka angielskiego z naszego regionu do udziału w Programie English, który jest doskonałą inwestycją nie tylko w uczniów i bazę szkół, ale również w nauczycieli języka angielskiego pracujących na wsiach i w małych miejscowościach.

O możliwościach współpracy z Programem ET, pozyskiwania grantów dla szkół na popularyzację nauczania języka angielskiego w ciekawej pozalekcyjnej formie oraz udziału w bardzo atrakcyjnych szkoleniach dla nauczycieli można dowiedzieć się z jego strony internetowej: http://www.englishteaching.org.pl/pl/.

Redakcja

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było