• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2012 11 14 17 30 10Od dnia 17 czerwca 2017 r. w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody osoby fizyczne. Zaostrzają one obowiązujące od nowego roku prawo dotyczące wycinki drzew. Po zmianie przepisów właściciel nieruchomości będzie musiał zgłosić chęć usunięcia drzewa do urzędu gminy.

Od dnia 17 czerwca 2017 r. w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody osoby fizyczne. Zaostrzają one obowiązujące od nowego roku prawo dotyczące wycinki drzew. Po zmianie przepisów właściciel nieruchomości będzie musiał zgłosić chęć usunięcia drzewa do urzędu gminy.
Zgodnie z uchwaloną w piątek nowelą, właściciel nieruchomości, chcąc dokonać na niej wycinki drzew, będzie musiał zgłosić to wcześniej do gminy. W ciągu dwóch tygodni urzędnik ma dokonać oględzin działki i sprawdzić stan faktyczny - np. czy drzewa nie są chronione lub czy nie mają znamion pomników przyrody. Jeżeli gmina w ciągu kolejnych 14 dni nie wyrazi sprzeciwu do planowanej wycinki (tzw. milcząca zgoda), to wtedy będzie można ją przeprowadzić.
Usunięcie drzew może nastąpić jeżeli w terminie 14 dni od dnia oględzin urząd nie wniesie sprzeciwu wobec planowanej wycinki. Ponadto jeżeli przed upływem 5 lat od dokonania oględzin przez pracownika urzędu gminy, właściciel nieruchomości wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za usunięcie tych drzew.
Obowiązkowi zgłoszenia nie podlega zamiar usunięcia drzewa, jeżeli obwód jego pnia mierzonego na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Nowelizacja przepisów dotyczących wycinki drzew nie zwalnia ze stosowania się do zakazu usuwania lub niszczenia gniazd i siedlisk ptaków w okresie lęgowym.
Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
Nowe prawo zobowiąże też ministra środowiska do wydania w ciągu pół roku dwóch rozporządzeń. W jednym z nich ma określić, jakie gatunki drzew i ich wiek będą kwalifikowane jako cenne przyrodniczo; chodzi o tzw. znamiona drzew pomnikowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu gmina będzie mogła wydać zakaz wycięcia takiego drzewa. W drugim rozporządzeniu minister określi wysokość stawek opłat za wycięcie drzew.

jm

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było