Dotacje

    Dwie grupy nieformalne, działające przy MOK w Złoczewie zdobyły dotację w ramach Mikrograntów Złoczew 2019.
Grupa AGDA zrealizuje zajęcia dla dzieci w przestrzeni miejskiej, a klub twórców warsztaty rękodzieła.
Szczegóły już wkrótce.