Ogłoszenia

wracamyj

UWAGA!   Przywracamy zajęcia dla dzieci i młodzieży.

     Informujemy, że od środy 3 czerwca 2020 roku przywracamy zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży, które zostały zawieszone w marcu br.
Warunkiem korzystania z zajęć jest bezwzględne przestrzeganie i stosowanie regulaminu sanitarnego.
Wznawiamy też próby zespołów i orkiestr.

MOK czynny: Pn – Pt w godz. 09:0019:00

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z instrukcjami i kontakt telefoniczny z instruktorami w celu potwierdzenia obecności na zajęciach
oraz o złożenie oświadczeń rodziców (opiekunów) dzieci i młodzieży (druki do pobrania niżej).

Instrukcja - dzieci

Instrukcja przeciw epidemiologiczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie dla uczestników zajęć i ich opiekunów.

Organizacja wznowionych zajęć dla dzieci i młodzieży w Miejskim Ośrodku Kultury w Złoczewie obowiązuje od dnia 03.06.2020r.


 

 1. Przy wejściu do budynku obowiązuje zakrycie ust i nosa, a także dezynfekcja rąk.
 2. Należy podczas pobytu w placówce regularnie myć ręce wodą i mydłem, oraz je dezynfekować.
 3. Maksymalna liczba uczestników podczas zajęć grupowych wynosi 12 osób przy zapewnieniu 2m odległości pomiędzy uczestnikami.
 4. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie zdrowe dzieci, bez jakichkolwiek objawów choroby.
 5. Rodzice przyprowadzający/odbierający dziecko muszą zachować dystans 2m od innych osób, a także posiadać okrycie ust i nosa. Pozostawiają/ odbierają dziecko w strefie dezynfekcji i wychodzą z placówki ( nie ma możliwości czekania na dziecko).
 6. Uczestnicy zajęć wchodzą do placówki z zasłoniętymi ustami i nosem, które mogą być zdjęte podczas zajęć w sali, w której są zajęcia.
 7. Uczestnicy nie mogą spożywać posiłków w placówce, dopuszczalne jest posiadanie własnych napojów.
 8. Uczestnicy przychodzą w strojach do zajęć, w szatni pozostawiane są wyłącznie okrycia wierzchnie.
 9. Na zajęcia uczestnicy przynoszą własne przybory.
 10. Uczestnicy podczas przerwy w zajęciach nie wychodzą z sali zajęć za wyjątkiem toalety.
 11. Sala gier pozostaje zamknięta od odwołania.
 12. Jeżeli w domu uczestnika zajęć przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, uczestnik nie może brać udziału w zajęciach ani wejść do placówki.
 13. Sale zajęć będą często wietrzone, a przedmioty we wspólnej przestrzeni dezynfekowane na bieżąco.
 14. Prowadzący zajęcia muszą zachować bezpieczną odległość od uczestników.
 15. Uczestnicy przychodzą na zajęcia punktualnie ( nie ma możliwości oczekiwania w placówce na zajęcia), oraz po skończonych zajęciach niezwłocznie opuszczają placówkę.
 16. Uczestnicy zajęć mogą być poddani bezdotykowemu mierzeniu temperatury w placówce.
 17. Decyzje o uczestnictwie w zajęciach podejmują rodzice /opiekunowie dziecka wypełniając pisemne oświadczenie (załącznik nr 1).

 Instrukcja i oświadczenie (załącznik nr 1) do pobrania tutaj

Instrukcja i oświadczenie - dla dorosłych

Instrukcja przeciw epidemiologiczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie dla osób dorosłych - członków zespołów.

Organizacja wznowionych prób dla członków zespołów w Miejskim Ośrodku Kultury w Złoczewie obowiązuje od dnia 03.06.2020r.


 

 1. Przy wejściu do budynku obowiązuje zakrycie ust i nosa, a także dezynfekcja rąk.
 2. Należy podczas pobytu w placówce regularnie myć ręce wodą i mydłem, oraz je dezynfekować.
 3. Uczestnicy prób zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego.
 4. W zajęciach- próbach mogą uczestniczyć wyłącznie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów choroby.
 5. Uczestnicy prób wchodzą do placówki z zasłoniętymi ustami i nosem, które mogą być zdjęte podczas zajęć w sali, w której są próby.
 6. Uczestnicy nie mogą spożywać posiłków w placówce, dopuszczalne jest posiadanie własnych napojów.
 7. Uczestnicy przychodzą w strojach do zajęć, w szatni pozostawiane są wyłącznie okrycia wierzchnie.
 8. Uczestnicy podczas przerwy w próbach nie wychodzą z sali zajęć za wyjątkiem toalety.
 9. Jeżeli w domu uczestnika prób przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, uczestnik nie może brać udziału w zajęciach ani wejść do placówki.
 10. Sale zajęć będą często wietrzone, a przedmioty we wspólnej przestrzeni dezynfekowane na bieżąco.
 11. Prowadzący zajęcia muszą zachować bezpieczną odległość od uczestników.
 12. Uczestnicy przychodzą na próby punktualnie ( nie ma możliwości oczekiwania w placówce na próbę), oraz po skończonych zajęciach niezwłocznie opuszczają placówkę.
 13. Uczestnicy zajęć mogą być poddani bezdotykowemu mierzeniu temperatury w placówce.

Instrukcja, oświadczenia do pobrania tutaj