Ogłoszenia

UWAGA. MOK w Złoczewie w okresie wakacyjnym czynny jest codziennie w godz. od 14:00 do 20:00.

Turniej FIFA 18 zorganizowany przez MOK dla dzieci i młodzieży, który odbył się 13.08.2019 r.  rozstrzygnięty. Jego zwycięzcą został Wiktor Dobras.

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZŁOCZEWIE

 INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZŁOCZEWIE

URZĄD MIEJSKI w ZŁOCZEWIE
ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew

              informuje, że  w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora
Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie

został wybrany Pan Karol Królewicz zam. Stolec

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU

Odpowiadając na ogłoszenie Burmistrza Miasta Złoczewa dotyczące konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie, dokumenty aplikacyjne złożyło 9 kandydatów. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 20/2019 z dnia 14.02.2019r. dokonała weryfikacji dokumentów i zgodności ofert z wymogami zamieszczonymi w ogłoszeniu o konkursie. Wszyscy kandydaci zostali dopuszczeniu do drugiego etapu procedury, jakim były rozmowy kwalifikacyjne i wzięli w nich udział w dniu 16 kwietnia 2019r., przy pełnym składzie Komisji Konkursowej. Wyłoniony kandydat  wykazał się wiedzą, znajomością zagadnień dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, pozyskiwania środków zewnętrznych oraz niezbędnych przepisów prawa. Podczas rozmowy zaprezentował się jako osoba kompetentna i komunikatywna. Posiada doświadczenie w kierowaniu instytucją działającą w oparciu o finanse publiczne. Wymienione argumenty dają gwarancję prawidłowego wykonywania pracy i powierzonych obowiązków przez wybranego kandydata.

 Burmistrz
/-/Dominik Drzazga

Złoczew, dnia  29.04.2019r.  

                                                     

< źródło:  http://zloczew.pl >