Plastyczny - Wielkanoc

Regulamin

Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie zaprasza do udziału w gminnym konkursie plastycznym "Wielkanoc w polskiej tradycji" - pisanka

Cele konkursu:

  • kultywowanie i podtrzymywanie tradycji Roku Obrzędowego
  • integracja z kulturą ludową regionu,
  • rozwijanie wiedzy o tradycjach regionu,
  • upowszechnianie dziedzictwa kulturowego
  • doskonalenie umiejętności manualnych i wyobraźni plastycznej.

REGULAMIN

1. Przedmiotem konkursu są pisanki - prace indywidualne
2. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych

* przedszkole - 6 - latki
* uczniowie klasy I - III
* uczniowie klasy IV – VI
* uczniowie klas VII - VIII

3. Uczestnicy zgłaszają prace do MOK Złoczew wraz z kartą zgłoszenia i danymi na pracy ( imieniem, nazwiskiem, klasą oraz nazwą szkoły).
4. Prace zgłoszone na konkurs powinny być unikatowe i wykonane samodzielnie. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, którą składa do MOK ZŁOCZEW do 31 marca 2020r. wraz z kartą uczestnika.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo podziału nagród wg. uznania Jury. Decyzja Jury jest ostateczna.
6. O rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród poinformujemy na stronie internetowej.
7. Wystawa pokonkursowa będzie czynna w MOK w Złoczewie oraz w Pałacu
8. Prace przechodzą na własność organizatora bez możliwości ich odbioru.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
10. Zgoda uczestnika na udział w konkursie jest jednoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dzieci w celu przeprowadzenia konkursu oraz jego promocji.
11. Administratorem danych osobowych podanych dobrowolnie w związku z przeprowadzeniem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie.
12. Uczestnik zgłaszając pracę akceptuje regulamin konkursu.

 Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie
            ul. Szeroka 17
          98-270 Złoczew

          Tel: 43 820 2597