Plastyczny - Wielkanoc

Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie zaprasza do udziału w gminnym konkursie plastycznym "Wielkanoc w polskiej tradycji"

 Cele konkursu:

  • kultywowanie i podtrzymywanie tradycji Roku  Obrzędowego
  • integracja z kulturą ludową regionu
  • rozwijanie wiedzy o tradycjach regionu,
  • upowszechnianie dziedzictwa kulturowego
  • doskonalenie umiejętności manualnych  i  wyobraźni plastycznej.

 

 

 

REGULAMIN

1.    Przedmiotem  konkursu są  pisanki   -    prace indywidualne
2.    Prace oceniane będą w III kategoriach wiekowych

*przedszkole - 6 latki
*uczniowie klasy  I - III
*uczniowie klasy IV – VI
*uczniowie  klas VII - Gimnazjum

3.    Szkoły  zgłaszają prace uczniów wraz z imieniem, nazwiskiem, klasą oraz nazwą szkoły.
4.    Prace zgłoszone na konkurs powinny być unikatowe i  wykonane samodzielnie .
       Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, którą zgłasza do MOK ZŁOCZEW  do 4 kwietnia 2019 r. wraz z kartą uczestnika.
5.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo podziału nagród wg. uznania Jury. Decyzja Jury jest ostateczna.
6.    O rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród poinformujemy na stronie internetowej.
7.    Wystawa pokonkursowa będzie czynna od 06.04 do 21.04.2017r. w MOK w Złoczewie i  w Pałacu
8.    Prace przechodzą na własność organizatora bez możliwości ich odbioru.
9.    Organizator  zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
10.   Zgoda uczestnika na udział w konkursie jest jednoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dzieci w celu przeprowadzenia konkursu oraz jego promocji.
11.   Administratorem danych osobowych podanych dobrowolnie w związku z przeprowadzeniem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie.
12.   Uczestnik zgłaszając pracę akceptuje regulamin konkursu.

Karta zgłoszeniowa

       

Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew.
tel. 43 820 2597