Plastyczny - Wielkanoc

   Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pt: ” Wielkanoc  w polskiej
tradycji” - PISANKA.
KONKURS JEST SKIEROWANY DO UCZNIÓW Z GMINY ZŁOCZEW W TRZECH KAT. WIEKOWYCH.

Prace należy dostarczyć do MOK w Złoczewie do 22.03.2018 r.


Cele konkursu:

 • kultywowanie i podtrzymywanie tradycji Roku Obrzędowego
 • integracja z kulturą ludową regionu
 • rozwijanie wiedzy o tradycjach regionu,
 • upowszechnianie dziedzictwa kulturowego
 • doskonalenie umiejętności manualnych i wyobraźni plastycznej.

Regulamin

 1. Przedmiotem  konkursu są  pisanki (prace indywidualne)
 2. Prace oceniane będą w III kategoriach wiekowych.
  Uczniowie klas:
  IIII z Gminy Złoczew
  IV – VI z Gminy Złoczew
  VII – II Gim z Gminy Złoczew
 3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Złoczew
 4. Prace należy dostarczyć do MOK Złoczew
 5. Prace zgłoszone na konkurs powinny być unikatowe i  wykonane samodzielnie . Każda praca powinna być opisana: Imię i Nazwisko, klasa, szkoła.
 6. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, którą dostarcza do MOK Złoczew
 7. O terminie  rozstrzygnięcia konkursu i wręczeniu nagród poinformujemy szkoły.
 8. Termin dostarczenia prac do MOK to 22 marca 2018r.
 9. Nagrodzone prace będzie można obejrzeć na wystawie pokonkursowej  w MOK w Złoczewie i  w Pałacu
 10. Prace przechodzą na własność organizatora bez możliwości ich odbioru.
 11. Organizator  zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 12. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika  dla potrzeb przeprowadzenia, reklamy i ogłoszenia wyników Konkursu Plastycznego „Wielkanoc w polskiej tradycji (zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz.U. z 2016 r. poz 922.) Uczestnictwo w konkursie i rozstrzygnięcie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników na potrzeby promocji i reklamy MOK w Złoczewie.

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie