Festiwal piosenki

UWAGA !
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

 

 

Regulamin

I. Patronat i organizatorzy: organizatorem Festiwalu jest Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie.
   Imprezie patronuje Burmistrz Miasta i Gminy Złoczew
II. Cele imprezy

1. Prezentacja i konfrontacja dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych regionu.
2. Popularyzacja śpiewu wśród dzieci i młodzieży regionu.
3. Konfrontacja umiejętności i dorobku artystycznego instruktorów muzycznych regionu.

III. Terminy i miejsce Festiwalu 14 kwietnia 2019 r. o godz.10:00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie.(z przyczyn organizacyjnych godzina może ulec zmianie)
IV. Uczestnicy

1. Soliści, zespoły wokalne (do 8 osób) działające w szkołach, domach, ośrodkach i klubach kultury oraz innych placówkach. Festiwal nie dotyczy chórów.
2. Uczestnicy podzieleni będą na grupy wiekowe 6–9, 10–12, 13–15, 16–20, 21–25 lat.

V. Główne zasady uczestnictwa.

1. Każdy wykonawca prezentuje 1 lub 2 piosenki polskie (jest to zależne od ilości uczestników) dostosowane do wieku o łącznym czasie trwania nie przekraczającym 3,5 min. na piosenkę Organizator poinformuje o ilości wykonywanych utworów na stronie internetowej www.mokzloczew.pl do 6 kwietnia, w przypadku wykonywania 1 piosenki będzie to pierwszy utwór z karty zgłoszenia)
2. Dopuszcza się dowolny rodzaj i styl muzyki z wyjątkiem disco-polo.
3. Repertuar nie może być zmieniany w trakcie trwania imprezy.
4. Uczestnicy zapewniają sobie własny akompaniament:
  a) podkłady muzyczne na nośnikach płyty CD, lub pendrive w formacie mp3, vawe, PCM
  b) dopuszcza się akompaniament sekcji rytmicznej (prosimy o wcześniejsze ustalenie wymogów technicznych telefonicznie Tel:438202597 i opisanie ich na karcie zgłoszeniowej).
6. Do udziału w Festiwalu nie będą dopuszczani wykonawcy z repertuarem prezentowanym na poprzednim Festiwalu.
7. Warunkiem uczestnictwa jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia, którą należy dostarczyć osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej lub e-mail z dopiskiem: FESTIWAL PIOSENKI ZŁOCZEW, MOK Złoczew 98-270 Złoczew ul. Szeroka 17, tel.43 820 25 97, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8. Termin zgłoszeń do 27 marca 2019 r. PO TYM TERMINIE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!!!

VI. Ocena i nagrody

1. Jury oceniające zespoły wokalne i solistów będzie brało pod uwagę następujące kryteria: interpretacja piosenki, warsztat wokalny, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny.
2. W wyniku oceny jury przyzna nagrody i wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych.

VII. Przepisy ogólne

1. Uczestnicy Festiwalu oraz ich opiekunowie - instruktorzy wnoszą akredytację w wysokości 20zł od osoby za udział w Festiwalu do 27 marca 2019 r. na konto Miejskiego Ośrodka Kultury
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie O/Złoczew nr 23 9256 0004 0041 8007 2000 0010 z dopiskiem „Festiwal Piosenki Złoczew 2019, imię i nazwisko uczestnika, instytucja”.

• W sprawie rachunku za akredytację prosimy kontaktować się telefonicznie z MOK Złoczew (43 820 2597)
• Uczestnika uznaje się za zgłoszonego do Festiwalu w momencie wpłynięcia akredytacji.

2. Uczestnicy, instruktorzy oraz osoby towarzyszące przybywają na koszt własny lub instytucji delegującej.
3. Organizator zapewnia nagłośnienie, keyboardy, mini disc, odtwarzacz kompaktowy
4. Nie spełnienie warunków Regulaminu eliminuje uczestnika z Festiwalu.
5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny w porozumieniu z jury.
6. Uczestnicy biorąc udział w Festiwalu wyrażają dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oraz wykorzystanie wizerunku w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Festiwalu Piosenki Złoczew 2019. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak jest to równoznaczne z usunięciem z Festiwalu. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie .

Kontakt: Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie 98-270 Złoczew ul. Szeroka 17, tel. 43 820 25 97
Koordynator Festiwalu: Joanna Domagalska, tel. 691 044 539

Do zobaczenia na festiwalu! :-)

Karta zgłoszeniowa