Festiwal piosenki

 

Regulamin

I. Patronat i organizatorzy
Organizatorem Festiwalu jest Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie.
Imprezie patronuje Burmistrz Miasta i Gminy Złoczew.
II. Cele imprezy

 1. Prezentacja i konfrontacja dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych regionu.
 2. Popularyzacja śpiewu wśród dzieci i młodzieży regionu.
 3. Konfrontacja umiejętności i dorobku artystycznego instruktorów muzycznych regionu.

III. Termin i  miejsce festiwalu
Festiwal odbędzie się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie 15 kwietnia 2018 r. o godz.10:00.
IV. Uczestnicy

 1. Soliści, zespoły wokalne (do 8 osób) działające w szkołach, domach, ośrodkach, klubach kultury oraz innych placówkach.
 2. Festiwal nie dotyczy chórów.
 3. Uczestnicy podzieleni będą na grupy wiekowe:
  6–9, 10–12, 13–15, 16–20, 21–25 lat.

V. Główne zasady uczestnictwa

 1. Każdy wykonawca  przygotowuje do prezentacji 2 piosenki polskie stosowne do jego wieku (czas trwania jednego utworu nie może przekraczać 3,5 minuty). W zależności od ilości zgłoszonych uczestników organizator zdecyduje o ilości wykonywanych utworów przez każdego wykonawcę, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej www.mokzloczew.pl do 6 kwietnia.
  W przypadku wykonywania  jednej piosenki, będzie to pierwszy utwór z karty zgłoszenia.
 2. Dopuszcza się dowolny rodzaj i styl muzyki z wyjątkiem disco-polo.
 3. Repertuar nie może być zmieniany w trakcie trwania imprezy.
 4. Do udziału w Festiwalu nie będą dopuszczani wykonawcy z repertuarem prezentowanym na poprzednim festiwalu.
 5. Uczestnicy zapewniają sobie własny akompaniament, a podkłady muzyczne powinny przygotowane być na:
 •  płyty audio CD, dyskietki mini disc, pliki w formacie mp3, wave, PCM zapisane na CD, lub pendrive (dostępne odtwarzacze: CD audio, mp3 i mini disc).
 •  dopuszcza się akompaniament sekcji rytmicznej. Prosimy o wcześniejszy kontakt  telefoniczny (43 820 2597) w celu ustalenia wymagań technicznych i zaznaczenie ich na karcie zgłoszeniowej.

Warunkiem uczestnictwa jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia, którą należy dostarczyć osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej, 
lub e-mail z dopiskiem FESTIWAL PIOSENKI ZŁOCZEW

VI. Ocena i nagrody

 1. Jury oceniające zespoły wokalne i solistów będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
  a) interpretacja piosenki
  b) warsztat wokalny
  c) dobór repertuaru
  d) ogólny wyraz artystyczny
 2. W wyniku oceny jury przyzna nagrody i wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych

VII. Przepisy ogólne

 1. Uczestnicy Festiwalu oraz ich opiekunowie - instruktorzy wnoszą akredytację w wysokości 20zł od osoby za udział w Festiwalu do 27  marca na konto Miejskiego Ośrodka Kultury
  Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie O/Złoczew nr 23 9256 0004 0041 8007 2000 0010   
   z dopiskiem  "Festiwal Piosenki Złoczew 2018", imię i nazwisko uczestnika, instytucja
  W sprawie rachunku za akredytację prosimy kontaktować się telefonicznie z MOK Złoczew (43 820 2597).
  Uczestnika uznaje się za zgłoszonego do festiwalu w momencie wpłynięcia akredytacji.
 2. Uczestnicy, instruktorzy oraz osoby towarzyszące przybywają na koszt własny, lub instytucji delegującej.
 3. Organizator zapewnia nagłośnienie, keyboardy, odtwarzacze audio CD i mini disc.
 4. Niespełnienie warunków Regulaminu eliminuje uczestnika z Festiwalu.
 5. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny w porozumieniu z jury
 6. Termin zgłoszeń do  27 marca 2018 r.

PO TYM TERMINIE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!!!
Karty zgłoszenia z dopiskiem: FESTIWAL PIOSENKI ZŁOCZEW 2018 można dostarczyć osobiście,
za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Miejski Ośrodek Kultury
98-270 Złoczew, ul. Szeroka 17
lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 43 820 25 97

Patronat i współpraca

zlocz dobra energ      Herb zloczewa