Wieczory z muzyką

   26 października 2018 r.  pierwszy raz w tym sezonie  ( 2018/2019 ) w sali złoczewskiego pałacu odbył się koncert z cyklu "Wieczór z muzyką". Sezon ten otwarła swoim występem Iwona Karbowska - sopran przy akompaniamencie fortepianowym Agnieszki Porzuczek. Był to "Koncert Muzyki Polskiej" - najpiękniejsze pieśni i arie operowe F. Chopina i St. Moniuszki.

Podczas koncertu nie zabrakło konkursów z nagrodami dla publiczności.

 

Publiczność z wielkim aplauzem odebrała koncert i gromkimi brawami nagradzała występy artystów.