• Poezja
  • Con Grazia
  • Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2015 08 09 14 53 18Urząd Miejski w Złoczewie postanowił sprostować nieprawdziwe informacje jakie ukazały się w przestrzeni publicznej, a związane z finansami Gminy.

Urząd opublikował również najważniejsze dane raportu przygotowanego przez Aesco Group. Jest to niezależna ogólnopolska instytucja analityczna i doradcza, powołana w celu świadczenia usług dla sektora publicznego oraz przedsiębiorstw komunalnych.
Z raportu Aesco Group wynika, że w 2017 r. Gmina Złoczew była zadłużona na poziomie 36%, co stanowi umiarkowaną wartość.
Obecnie zadłużenie jednostki jest dobrze rozłożone w czasie, a jego spłata nastąpi do końca 2032 r. Gmina generuje odpowiednie nadwyżki bieżące. Nie ma zatem istotnych przeciwwskazań do pozyskania nowego finansowania. Wydatki na inwestycje w tej kadencji to 12,2 mln zł (razem z planem na 2018 r.). W ciągu ostatniej kadencji dług zmalał o 1,4 mln zł. dzięki wysokiej zdolności kredytowej, Złoczew jest w stanie spłacić dług z końca 2018 r. (10,2 mln zł) w 4,5 roku. Szacowana zdolność do pozyskania nowego finansowania dla 2019 roku to ok. 13,1 mln zł - napisali w raporcie specjaliści z Aesco Group.
W dniu 26 marca 2018 r. Rada Miejska w Złoczewie przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansowa i to ona stanowiła podstawę do opracowania raportu.  uchwalona
Od miesiąca marca do chwili obecnej plan dochodów 2018 r. uległ zwiększeniu  do kwoty 34.000.352,21 zł, wskutek czego poziom zadłużenia uległ dodatkowemu zmniejszeniu i wynosi 29,88 % - informuje Urząd Miejski w Złoczewie.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było