• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2013 02 24 19 32 00Gmina Wieruszów zakupiła auto do przewozu osób niepełnosprawnych. Beneficjentem pojazdu będzie Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie.

Maja nim być dowożone dzieci i uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na różne niepełnosprawności. Placówka realizuje bowiem od kilku lat wsparcie osób niepełnosprawnych świadczone w sposób ciągły.

Gmina Wieruszów pozyskała dofinansowanie w wysokości 76 800,00 PLN w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” ze środków PFRON, na realizację zadania Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne w Zespole Szkół nr 2 - poinformował wieruszowski magistrat. 

W ubiegłym roku, z udziałem środków PFRON wyremontowano salkę rehabilitacyjną.

jm

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było