• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2018 07 06 04 13 19Już niebawem w Wieluniu stanąć mają dwa urządzenia do zbiórki odpadów.

Mają do niej trafiać głównie butelki plastikowe i puszki aluminiowe. Pierwsze dwa urządzenia staną już wkrótce. Docelowo do 30 września w Wieluniu ma się ich pojawić aż 30.
Wieluń jest pierwszą gminą w Polsce, która testuje Motywacyjny System Gospodarki Odpadami, tzn. w zamian za posegregowane odpady mieszkańcy będą otrzymywać punkty, a ci z najlepszymi wynikami będą nagradzani., np. miasto zaoferuje im zniżki do kina i na basen.
Gmina Wieluń jest bowiem uczestnikiem pilotażowego programu Gospodarka w Obiegu Zamkniętym. GOZ stanowi jeden z priorytetów polityki gospodarczej rządu. Jest to koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w obiegu tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Takie podejście ma prowadzić do stworzenia zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki.
Projekt powstał przy współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii (dziękuję Pani Minister Jadwidze Emilewicz), Ministerstwem Środowiska (dziękuję Panu Ministrowi Henrykowi Kowalczykowi i V-ce Ministrowi Sławomirowi Mazurkowi) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dziękuję Panu Prezesowi Kazimierzowi Kujdzie) w ramach Gospodarki w Obiegu Zamkniętym (GOZ) - tłumaczy burmistrz Wielunia Paweł Okrasa.
Prototypowe automaty będą współdziałać z platformą internetową EcoTech System, która będzie zliczać punkty za wrzucane odpady. Rozwiązanie w całości opiera się na polskiej myśli inżynierskiej.
W ministerialnym pilotażu oprócz Wielunia biorą udział gminy Krasnobród, Łukowica, Sokoły i Tuczno.

jm

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było