• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2016 06 23 10 41 34Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej można już wnioskować o świadczenie na dobry start.

Program „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok życia (lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych), ale tylko w sytuacji kiedy dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny.
Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie dobry start nie przysługuje dzieciom przedszkolnym.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka(czyli osoba, która sprawuje faktyczna opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu o adopcję tego dziecka), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej - wyjaśnia ministerstwo.
Papierowe wnioski można składać dopiero od 1 sierpnia br. Jak wyjaśnia Ministerstwo miejscem składania i realizacji wniosków są te  same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.
Wnioski o świadczenie dobry start od 1 lipca można składać drogą elektroniczną przez ministerialny portal. Tym, którzy nie złoża wniosek do 30 listopada br. pieniądze przepadną.
Szczegóły programu znajdziesz tutaj. Wniosek pobierz tutaj.

jm

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było