• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2018 06 09 01 18 06Jak poinformował Urząd Gminy w Czastarach dobiegła końca przebudowa drogi gminnej 118123E.

Przebudowa drogi została zrealizowana w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową różnych rodzajów małej infrastruktury, inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokowanych".
Zakres modernizacji obejmował wykonanie robót ziemnych w postaci wykopów pod podbudowę, wykonanie podbudowy oraz położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i mineralno - asfaltowych.
Modernizacja kosztowała ponad 297 tys. zł. z czego blisko 190 tys. zł pochodziło ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

jm

Foto: UG Czastary

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było