• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

 

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku przystosowaliśmy działania naszej firmy do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też za innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.P.H.U. DANEX Danuta Tomaszczyk
Łyskornia 99
98-350 Biała

W sprawach związanymi z ochroną danych można kontaktować się pisząc na adres jak powyżej lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1.      zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
2.      prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonejdziałalności gospodarczej;
3.      sprzedaż produktów i usług oferowanych przez nas.
4.      prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez DANEX samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
5.      dochodzenie roszczeń;
6.      archiwizacja;
7.      udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
8.      prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
9.      wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na DANEX.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
1.      udzielona zgoda podczas podpisywania umowy abonenckiej
2.      konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
3.      konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi naPaństwa pisma i wnioski. 

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1.      procesorom w związku realizacją umowy o świadczenie usługtelekomunikacyjnych
2.      firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwafaktury VAT
3.      kancelariom prawnym, którym DANEX zlecił np. prowadzenie postępowania;
4.      podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (również poza EOG) w związku z:
1.      działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
2.      wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
3.      wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków nautrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1.      przepisy prawa, które mogą obligować DANEX do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
2.      okres przez jaki są świadczone usługi;
3.      okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora;
4.      okres na jaki została udzielona zgoda.
Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
1.      żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
2.      żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3.      usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
4.      wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
5.      przeniesienia Państwa danych osobowych.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwadanych osobowych przez DANEX, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

DANEX korzystaj z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:
•       profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwadanych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież