• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2016 04 19 15 15 14Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Złoczewie zaprasza na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Złoczewie, które odbędzie się dnia 26.04.2018 r. godz. 10.00 I termin w Urzędzie Miejskim w Złoczewie (sala sesyjna).

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Odczytanie protokołu z Walnego Zgromadzenia w 2017 r.
5. Wybór komisji Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017 r.
8. Sprawozdanie finansowe ze stanu środków finansowych w sołectwach na dzień 31. 12. 2017 r.
9. Sprawy organizacyjne
10. Przedłożenie planu pracy i projekty uchwał na 2018 r.
11. Dyskusja
12. Podjęcie uchwał
13. Wolne wnioski i zapytania
14. Zakończenie zebrania.

Źródło: Urząd Miejski w Złoczewie

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było