• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2017 11 21 20 33 56Firma Usługi Ogólnobudowlane Jarosław Błach z Pątnowa będzie wykonawcą chodnika w Kątach, gmina Czarnożyły.

Była ona jedną z trzech podmiotów, które zgłosiły się do przetargu. Prace na długości 604 mb mają zakończyć się do 28 czerwca 2019 r. Zadanie ma być realizowane w cyklu dwuletnim.Całość ma kosztować 747 tys. zł. W roku 2018 Gmina Czarnożyły przeznaczyła kwotę 300 tys. zł, pozostała część zostanie pokryta z budżetu roku kolejnego. 
W ramach prac wykonawca ma zbudować chodnik i zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na gruncie stabilizacyjnym z cementem, podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskoweej, poszerzyć istniejącą jezdnię do szerokości 5,50 m z podbudową na gruncie stabilizacyjnym z cementem, podbudowie z kruszywa łamanego i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa ścieralna i wiążąca. Wykonane zostaną także: podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysem kamiennym oraz utwardzone pobocza, oczyszczony istniejący rów i ustawione oznakowanie.

jm

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było