• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2017 04 22 13 01 02Jak poinformował Urząd Gminy we Wróblewie rolnicy z tej gminy napisali petycję do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa, Wojewody Łódzkiego i Posłów z terenu powiatu sieradzkiego. Jest ona związana z trudną sytuacją na rynku ziemniaka i innych warzyw.

Jak poinformował Urząd Gminy we Wróblewie rolnicy z tej gminy napisali petycję do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa, Wojewody Łódzkiego i Posłów z terenu powiatu sieradzkiego. Jest ona związana z trudną sytuacją na rynku ziemniaka i innych warzyw.
My, Polscy rolnicy, jesteśmy mocno zaniepokojeni brakiem stanowczej i szybkiej interwencji Rządu, w związku z dyskryminacją polskiego rolnictwa. Z powodu nadmiernego i niekontrolowanego importu ziemniaków i warzyw, Polscy rolnicy ponoszą coraz większe straty. Biorąc pod uwagę specyfikę naszego rolnictwa stwierdzamy, że w Unii Europejskiej nie obowiązują takie same zasady i standardy dla wszystkich rolników.
Dlatego występujemy z apelem do Rządu Polskiego, aby jak najszybciej podjął  niezbędne działania i wprowadził określone procedury w celu wyeliminowania niekontrolowanego importu ziemniaków i warzyw do Polski - rozpoczęli swoją petycję rolnicy.
Następnie domagają się oni natychmiastowego ograniczenia importu ziemniaków i warzyw do Polski, zaostrzenia oraz wzmożenia kontroli fitosanitarnych produktów rolnych importowanych, wprowadzenia niezapowiedzianych kontroli w firmach polskich, które zajmują się obrotem produktami rolnymi, a w szczególności tych zajmujących się pośrednictwem w sprzedaży ziemniaków i warzyw. Dalej domagają się także: ograniczenia import ziemniaków i warzyw wczesnych w miesiącach V,VI,VII,VIII, ze względu na specyfikę polskiego rolnictwa oraz dokonania analizy i ustalenia przyczyny wysokiej dysproporcji, jaka występuje pomiędzy ceną ziemniaków i warzyw uzyskiwaną przez rolników w stosunku do cen, które są w sklepach, zwłaszcza w marketach.
Chcą także wprowadzenia jasnch i czytelnych procedur w celu wyeliminowania z obrotu ziemniaków i warzyw o złej jakości, które nie spełniają norm, chcą też kontrolowania jakości importowanych ziemniaków i warzyw. Postulują wyeliminowanie nieprawidłowości występujących w imporcie ziemniaków i warzyw do Polski, poprzez wzmożenie kontroli fitosanitarnych przez odpowiednie służby m.in. straż graniczną, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcję Transportu Drogowego, jak również wzmocnienia działalności służb i organizacji odpowiedzialnych za rozwój rolnictwa, aby skuteczniej podejmowały swoje działania w celu ochrony rynku rolnego.
W ostatnich punktach postulują zwrócenia uwagi na oszustwa polskich firm, które warzywa i ziemniaki importowane wstawiają do sprzedaży jako polskie i przeprowadzenie debaty dotyczącej ochrony polskiego rolnictwa.
Reasumując, wnosimy o ochronę polskiego rolnictwa poprzez uszczelnienie importu ziemniaków i warzyw na rynek Polski, analogicznie jak uczynił to Rząd, w przypadku wyeliminowania nadużyć i nieprawidłowości jakie występowały w imporcie paliw. Zwracamy się o rozpatrzenie naszej petycji i prosimy o odpowiedź, jakie działania podejmuje Rząd lub zamierza podjąć, aby uchronić nasz rynek przez napływem złej jakości produktów rolnych, które nie dość, że są niebezpieczne dla zdrowia i życia Polaków to wypierają rodzime warzywa, które są świeże i produkowane ekologicznie w Naszym Kraju - kończą swoją petycję rolnicy.

jm

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było