• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

Już za kilka dni nastąpi zmiana nazw kilku wieluńskich ulic. Zdecydował o tym Wojewoda Łódzki.

Już za kilka dni nastąpi zmiana nazw kilku wieluńskich ulic. Zdecydował o tym Wojewoda Łódzki. Zgodnie z wydanym przez Wojewodę Zarządzeniem Zastępczym ulica Biedala od 20 lutego będzie nosiła nazwę ulicy Jana Stanko, ulica Wincentego Baranowskiego zmieni nazwę na ulicę Żołnierzy Niezłomnych, a ulica 18 Stycznia przyjmie nazwę Lecha Kaczyńskiego. Zmieni się też patron jednej z ulic w Rudzie. Od 16 lutego ulica 18 Stycznia nosić będzie nazwę Władysława Andersa.
Urząd Miejski w Wieluniu przeprowadził konsultacje społeczne w formie ankiet skierowanych do mieszkańców ulic kwalifikujących się do zmiany nazw. Propozycja przedstawiona przez urząd zakładała zmianę nazwy ulicy Biedala na Szarych Szeregów, a ulicy 18 Stycznia na ulicę Rudzką, czyli powrót do starej przedwojennej nazwy. Ankiety skierowane zostały również do instytucji i stowarzyszeń. 17 sierpnia 2017 roku przedstawiliśmy Radzie Miejskiej propozycje tych zmian i stosowną uchwałę. Rada Miejska propozycji nie przyjęła. W związku z tym Wojewoda w trybie zarządzenia zastępczego nadał nowe nazwy ulic, niezależnie od proponowanych przez Urząd Miejski zmian. Pozostaje uczucie niedosytu, jako że mając możliwość zmiany przez Radę Miejską nazw ulic na takie jakie chcieliśmy, nie skorzystaliśmy z prawa nam przysługującego - wyjaśnia wieluński magistrat.
Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Dokumenty będą ważne dopóki nie upłynie termin ich ważności.

jm

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było