• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2018 02 06 19 18 08Dwadzieścia siedem lat tradycji firmy Z.P. i H.M. „ZŁOTEX” spółka jawna Halina i Andrzej Aleksandrowiczowie oraz Izabela i Paweł Chojnaccy Sp. J. w Złoczewie oraz wypracowane w tym czasie zaufanie naszych Klientów obliguje nas do zajęcia stanowiska wobec pojawiających się w ostatnim czasie nieprawdziwych i kłamliwych informacji dotyczących wspólników naszej Spółki.

Dwadzieścia siedem lat tradycji firmy Z.P. i H.M. „ZŁOTEX” spółka jawna Halina i Andrzej Aleksandrowiczowie oraz Izabela i Paweł Chojnaccy Sp. J. w Złoczewie oraz wypracowane w tym czasie zaufanie naszych Klientów obliguje nas do zajęcia stanowiska wobec pojawiających się w ostatnim czasie nieprawdziwych i kłamliwych informacji dotyczących wspólników naszej Spółki.
Z całą stanowczością dementujemy pomówienia rzekomego  „prowadzenia  przeciwko nam postępowania karnego”, „podjęcia działań przez Centralne Biuro Śledcze Policji”, „zastosowania wobec nas środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania” oraz innych fałszywych oskarżeń.
Wszystkie powyższe informacje są nieprawdziwe i nigdy nie miały miejsca, a ich wyłącznym zamierzeniem jest osłabienie dotychczas wypracowanej przez lata renomy i wizerunku naszej firmy oraz osób w niej zatrudnionych. Działalność Spółki od samego początku była transparentna i zgodna z prawem.
Jednocześnie zawiadamiamy, że Spółka podejmie stosowne działania prawne celem ustalenia osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację i ich ukarania. Stwierdzone działania wpisują się bowiem w dyspozycję przestępstwa z art. 212 §1 Kodeksu karnego mówiącego o zniesławieniu i jako takie będą z całą stanowczością napiętnowane. Wieloletnie zaufanie naszych Klientów, zdobyta renoma oraz ugruntowana pozycja na rynku determinują nas do jak najszybszego wyjaśnienia sprawy i ujawnienia sprawców rozpowszechniania powyższych nieprawdziwych informacji na temat naszej Spółki i jej wspólników. Dlatego będziemy wdzięczni za wszelkie informacje pomocne w ustaleniu osób odpowiedzialnych za kierowane wobec nas pomówienia.

Z poważaniem,
Współwłaściciele  ZPiHM  ZŁOTEX Sp.J.
Aleksandrowiczowie, Chojnaccy

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było