• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2017 12 06 22 15 04Aż 17. sieradzan otrzymalo w dniu wczorajszym zaszczytny tytul wolonatariusza roku.

Aż 17. sieradzan otrzymalo w dniu wczorajszym zaszczytny tytul wolonatariusza roku. Wszyscy to ludzie, którzy dobrowolnie, bez chęci rozgłosu czy zdobycia korzyści pomagają innym. Statuetki najlepszym wręczył prezydent Sieradza Paweł Osiewała.
W tym roku otrzymali je:
Sławomir Balcerzak - dzięki swojemu zaangażowaniu skupia setki młodych ludzi i ich rodziców proponując im sport jako alternatywę na spędzenie czasu wolnego. Swoje działania sprowadza do organizacji rozgrywek sportowych, ale także zabawy dla młodych sieradzan.
Anna Bartosik - jest wolontariuszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od wielu lat. Jako szef sztabu skupia wokół siebie ogromne grono młodych ludzi, ich rodziców i nauczycieli. Jednak najistotniejsze jest to, że swoją postawą zaszczepia wśród młodych ludzi ideę wolontariatu.
Małgorzata Bednarczyk - potrafi pozyskać młodzież do różnych akcji, które mają na celu pomaganie innym. Sama bez najmniejszych oporów angażuje się szczególnie w zbiórki pieniędzy, które zasilają konto i finansowanie działań na rzecz osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym.
Ryszard Chrzanowski - to bez wątpienia największy ambasador honorowego krwiodawstwa w naszym mieście i czyni to już od ponad 50 lat. Tylko w tym roku zorganizował 5 akcji zbiórki krwi, podczas których oddano ok. 60 litrów tego płynu życia. Wciąż skutecznie agituje młodych ludzi, by stali się dawcami krwi.
Marek Glapiński - urodzony społecznik, wspaniały organizator przeróżnych imprez integracyjnych w swoim środowisku. Jest na każde zawołanie – tak to określają osoby, który na co dzień widzą jego pracę i jakie ma wspaniałe pomysły.
Anna Grzanka - całe swoje życie pomagała innym, szczególnie kobietom,
z którymi pracowała. Dziś jest na emeryturze, ale jej chęć pomagania innym nie przygasła. Choć siły może już nie te, co kiedyś, ale pasja pozostała. Jej otwartość na innych i życzliwość wciąż przyciągają.
Jakub Jacyszyn - jest liderem w Sieradzkiej Szlachetnej Paczce.
Anna Jakubowiak - „pozytywna, skromna, pomocna, mimo przeciwności związanych z problemami zdrowotnymi aktywnie pomaga osobom, które potrzebują pomocnej ręki” – tak o niej mówią inni wolontariusze. A ona po prostu stosuje terapię uśmiechem wśród dzieci będących w szpitalu.
Ewa Jaśkiewicz - promuje książki i czytelnictwo wśród mieszkańców naszego miasta. Wygłasza wykłady i prelekcje, angażuje się w konkursy literackie.
Leonard Klimczak - jest aktywnym animatorem czasu wolnego działającym na rzecz emerytów i rencistów w naszym mieście.
Katarzyna Kowalczyk - robi wielką rzecz – pomaga niepełnosprawnym dzieciom. Skromna, miła, życzliwa, nigdy nie odmawia pomocy.
Wiesława Kruszek - w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem i poprzez media społecznościowe propaguje literaturę i piękno naszego języka. Piękna polszczyzna, którą się posługuje jest najlepszą zachęta do propagowania czytelnictwa.
Wojciech Nyziak - jest osobą z dysfunkcją wzroku, ale to nie przeszkadza mu by pomagać innym, którzy borykają się na co dzień z tym problemem. Chętnie podaje pomocną dłoń.
Irena Pawelska - swoją energię i zapał przeznacza na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, pracując w Sieradzkim Towarzystwie Trzeźwości „Przyjaźń”. Wyznaje zasadę „Pomagając innym, pomagam sobie”.
Ryszard Perka - jego praca wolontarystyczna koncentruje się przede wszystkim na działaniach nakierowanych na młodych ludzi skupionych na osiedlach, dając im alternatywę na spędzenie czasu wolnego.
Janina Romek - zaangażowała się w prace na rzecz kobiet dotkniętych rakiem piersi. Sieradzki Klub AMAZONKA to naturalne środowisko, w którym działa na rzecz innych.
Wiesława Sujecka - jest bez wątpienia liderem promującym walory turystyczne naszego miasta i regionu. Jest przewodnikiem po Sieradzu, organizatorem wycieczek, działa jako społeczny członek redagujący pismo „Na Sieradzkich Szlakach”.

Źródło: Urząd Miejski w Sieradzu

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było