• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2017 10 11 21 08 36Kilka dni temu zachęcaliśmy Państwa do głosowania na "Bezpieczne aktywne przejście dla Złoczewa". Dla tych, którzy nie oddali jeszcze swego głosu na wybrany projekt w ramach "Budżetu Obywatelskiego" woj. łódzkiego zachęcamy do poparcia budowy chodnika w Strumianach.

Kilka dni temu zachęcaliśmy Państwa do głosowania na "Bezpieczne aktywne przejście dla Złoczewa". Dla tych, którzy nie oddali jeszcze swego głosu na wybrany projekt w ramach "Budżetu Obywatelskiego" woj. łódzkiego zachęcamy do poparcia budowy chodnika w Strumianach.
Zasady głosowania:
1. Głosować można tylko 1 raz, korzystając wyłącznie z jednego sposobu głosowania;
2. Głosować można maksymalnie na trzy zadania zaznaczając je na jednej karcie;
3. Głosujący przyznaje wybranym propozycjom zadań 3 punkty, 2 punkty lub 1 punkt, gdzie 3 punkty przyznaje się propozycji zadania, którą popiera się najbardziej, a 1 punkt - propozycji zadania, którą popiera się najmniej spośród wybranych;
4. Głosować można na zadania z wybranego (jednego) subregionu; możliwe jest oddanie głosu na zadania zgłoszone do innego subregionu niż subregion zamieszkania głosującego.
Głos uznaje się za nieważny, gdy:
1. Oddany został na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem;
2. Karta do głosowania zawiera skreślenia, poprawki, dopiski w miejscu przeznaczonym do zakreślenia zadań;
3. Karta do głosowania nie zawiera wskazania żadnego zadania;
4. Karta do głosowania zawiera wskazanie więcej niż trzech zadań;
5. Jest jednym z wielu głosów oddanych przez tę samą osobę;
6. Oddany został przed 1 października 2017 r. lub po 31 październiku 2017 r.;
7. Został oddany na zadania z więcej niż jednego subregionu.
Głosować można tutaj.

jm

Foto: UG Burzenin

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było