• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2017 07 28 22 16 40Dla mieszkańców terenow wiesjkich województwa łodzkiego, którzy ukończyli 18 rok życia organziowany jest bezpłatny kurs komputerowy w liczbie 120 godzin.

Dla mieszkańców terenow wiesjkich województwa łodzkiego, którzy ukończyli 18 rok życia organziowany jest bezpłatny kurs komputerowy w liczbie 120 godzin.
PROGRAM SZKOLENIA -120 h
INFORMACJA – 25h
1. Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie informacji
a) uzyskiwanie dostępu i wyszukiwanie informacji w Internecie,
b) wyrażanie potrzeb z zakresu informacji,
c) znajdowanie odpowiednich informacji,
d) efektywne wybieranie materiałów informacyjnych,
e) poruszanie się pomiędzy zasobami internetowymi,
f) tworzenie własnych strategii informacyjnych
2. Ocena informacji
a) gromadzenie informacji,
b) przetwarzanie informacji,
c) rozumienie i krytyczna ocena informacji
3. Przechowywanie i odnajdywanie informacji:
a) organizowanie i przechowywanie informacji i treści w celu łatwiejszego odnajdywania,
b) organizowanie informacji i danych
KOMUNIKACJA – 25h
1. Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji
a) interakcja poprzez wykorzystanie różnego rodzaju narzędzi cyfrowych i aplikacji,
b) sposób realizacji, wyświetlania i zarządzania komunikacją cyfrową
c) sposoby komunikowania się przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych,
d) odwoływanie się do różnorodnych formatów komunikacyjnych,
e) dostosowywanie trybów komunikacji i strategii do konkretnych odbiorców
2. Dzielenie się informacjami i zasobami
a) dzielenie się z innymi lokalizacją i treścią znalezionych informacji,
b) postawa proaktywna w odniesieniu do rozprzestrzeniania wiadomości, zawartości i źródeł,
c) stosowanie cytatów i integrowanie nowych informacji w istniejących zasobach wiedzy
3. Aktywność obywatelska on-line
a) uczestniczenie w życiu społecznym on-line,
b) poszukiwanie możliwości własnego rozwoju,
c) potencjał technologii w działaniach obywatelskich
4. Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
5. Netykieta
a) normy zachowań on-line,
b) różnorodność kulturowa,
c) ochrona siebie i innych przed niebezpieczeństwami internetowymi (np. nękanie, przemoc wirtualna),
d) identyfikacja niewłaściwych zachowań
6. Zarządzanie tożsamością cyfrową
a) tworzenie, dostosowywanie i zarządzanie jedną lub wieloma tożsamościami cyfrowymi,
b) ochrona własnej reputacji w świecie wirtualnym,
c) umiejętność zarządzania danymi zawartymi na jednym lub kilku kontach i aplikacjach
TWORZENIE TREŚCI – 25h
1. Tworzenie treści
a) tworzenie treści w różnych formatach, w tym multimedialnych,
b) edycja i poprawianie treści stworzonych samodzielnie lub przez innych,
c) ekspresja twórczej przy wykorzystaniu mediów cyfrowych i technologii
2. Integracja i przetwarzanie treści
a) wprowadzanie zmian, udoskonalanie i modyfikacja istniejących zasobów w celu tworzenia nowych, oryginalnych i rzetelnych treści i wiedzy,
3. Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji
4. Programowanie - zastosowanie ustawień, modyfikacji programu, aplikacji, oprogramowania i urządzeń do zrozumienia funkcji i zastosowania danego programu
BEZPIECZEŃSTWO – 25h
1. Narzędzia służące ochronie
a) ochrona własnych urządzeń, ryzyka i zagrożenia cyfrowe,
b) środki bezpieczeństwa i ochrony,
2. Ochrona danych osobowych
a) warunki korzystania z usługi,
b) aktywna ochrona danych osobowych,
c) rozumienie i poszanowanie prywatności innych osób,
d) unikanie oszustw internetowych, zagrożeń i przemocy wirtualnej.
3. Ochrona zdrowia - zagrożenia zdrowotne związane z wykorzystaniem technologii
4. Ochrona środowiska - wpływ Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) na środowisko
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW – 20h
1. Rozwiązywanie problemów technicznych
a) identyfikacja możliwych problemów i ich rozwiązywanie z wykorzystaniem zasobów i narzędzi cyfrowych,
2. Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów
a) ocena własnych potrzeb w zakresie rozwoju zasobów, narzędzi i kompetencji,
b) dopasowanie potrzeb do dostępnych rozwiązań,
c) dostosowanie narzędzi do indywidualnych potrzeb,
d) umiejętność krytycznej oceny możliwych rozwiązań i narzędzi cyfrowych.
3. Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii
a) wprowadzanie innowacji w technologii,
b) aktywne uczestnictwo w zespołowym tworzeniu zasobów cyfrowych i multimedialnych,
c) twórcze wyrażania się za pośrednictwem mediów cyfrowych i technologii,
d) tworzenie wiedzy i rozwiązywanie problemów koncepcyjnych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,
4. Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych
a) obszary podnoszenia i aktualizacji własnych kompetencji,
b) wspieranie innych w rozwoju ich kompetencji cyfrowych,
c) bieżące śledzenie nowych rozwiązań.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież